Profilaktyczne właściwości kompleksu Kardilex

Kardilex suplement na serce

UDC:616-08-039.71

Yu.V. Marushko, TV Hyshchak

OO Bogomolets Narodowy Uniwersytet Medyczny

Wstęp. Obecnie wiele uwagi poświęca się profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego u dorosłych i dzieci.

Kardilex to zbilansowany kompleks aminokwasów, witamin i substancji bioaktywnych służący poprawie pracy układu sercowo-naczyniowego.W skład Kardilex wchodzą: lewokarnityna, lewoarginina, tauryna, koenzym Q-10, witamina B5, witamina PP, witamina B6, witamina C , magnez i ekstrakt z głogu. Każdy ze składników leku ma szerokie spektrum działania w organizmie, a kluczowym elementem tego spektrum jest wpływ na układ sercowo-naczyniowy.

Celem pracy jest podsumowanie danych literaturowych na temat właściwości składników preparatu Kardilex oraz możliwości jego zastosowania w medycynie prewencyjnej.

Większość efektów działania lewoargininy wiąże się z faktem, że bierze ona udział w tworzeniu tlenku azotu, który odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu układu sercowo-naczyniowego, odpornościowego i nerwowego [4,57]. Obecnie dostępna medycyna oparta na faktach wskazuje, że podawanie lewoargininy poprawia funkcję śródbłonka w dławicy piersiowej, niewydolności sercowo-naczyniowej i hipercholesterolemii [9].

Lewoarginina poprawia detoksykację amoniaku w wątrobie, wspomaga przemianę amoniaku w mocznik oraz wiąże toksyczne jony amonowe powstające podczas katabolizmu białek w wątrobie [40].

Lewoarginina ma właściwości hepatoprotekcyjne, jest zdolna do zmniejszania lepkości stref kontaktu białko-lipid oraz zwiększania aktywności cytochromu P-450, który zapewnia funkcję detoksykacji wątroby [41]. Do chwili obecnej powstało wiele połączonych hepatoprotektorów zawierających lewoargininę.

Jedną z ważnych właściwości lewoargininy jest jej zdolność przywracania organizmu w osłabieniu. Przy stresie metabolicznym i traumatycznym wzrasta zapotrzebowanie na argininę. W wyniku względnego niedoboru argininy dochodzi do naruszenia mikrokrążenia, gojenia się ran i dysfunkcji limfocytów T [56].

Lewoarginina przenika przez komórki śródbłonka do komórek mięśni gładkich ściany naczynia, aktywuje cyklazę guanylanową, co prowadzi do wzrostu poziomu c-AMP, co powoduje rozkurcz naczyń [16, 51]. Naczyniowe działanie lewoargininy koreluje z jej stężeniem w osoczu [44]. U młodych ludzi lewoarginina jest bardziej skuteczna w zwiększaniu zależnego od śródbłonka rozszerzenia naczyń [53].

Doustne podanie lewoargininy poprawia stan chorych z dusznicą bolesną [44].

W randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu z udziałem pacjentów z niewydolnością serca wykazano skuteczność doustnej lewoargininy (5,6-12 g/dobę). Pacjenci przyjmujący lewoargininę odnotowali poprawę ogólnego samopoczucia, lepszą tolerancję wysiłku fizycznego (nakład pracy fizycznej w jednostce czasu wzrósł o prawie 20%). Zwiększyła się rozciągliwość i wypełnienie tętnic, obniżyło się ciśnienie tętnicze [58].

Na obniżenie ciśnienia krwi pod wpływem lewoargininy wskazuje także inna praca [57]. Ponadto pod wpływem lewoargininy skraca się czas pobytu w szpitalu pacjentów chirurgicznych, zmniejsza się częstość występowania zakażeń szpitalnych o 40% [52].

Wpływ lewoargininy na organizm człowieka jest wieloczynnikowy i zależny od dawki. Dawka terapeutyczna lewoargininy to zwykle 3-8 g/dobę [45]. Mniejsze dawki zawarte w leku Cardilex (w jednej kapsułce - 245 mg) można stosować profilaktycznie. Obiecujące są dalsze badania nad działaniem lewoargininy i skupienie się na indywidualnym doborze dawki leku.

здорове_серцеLewokarnityna odgrywa ważną rolę w dostarczaniu energii do mięśnia sercowego. Jest niezbędnym czynnikiem w metabolizmie kwasów tłuszczowych. Produkty lecznicze na bazie lewokarnityny zajmują ważne miejsce wśród leków kardiometabolicznych [34, 36]. Wykazano związek między stężeniem karnityny w osoczu krwi a dysfunkcją mięśnia sercowego [62]. Wykazano antystresowe właściwości lewokarnityny, przejawiające się obniżonym poziomem kortyzolu, adrenaliny i noradrenaliny oraz peptydu natriuretycznego [6, 23].

Lewokarnityna jest substancją witaminopodobną naturalnie syntetyzowaną w wątrobie, nerkach i tkance mózgowej z aminokwasów lizyny i metioniny przy udziale żelaza i kwasu askorbinowego.Występuje w osoczu krwi w postaci wolnej oraz w postaci acylokarnityny estry. Lewokarnityna jest głównym kofaktorem metabolizmu kwasów tłuszczowych w sercu, wątrobie i mięśniach szkieletowych, pełni rolę głównego nośnika długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w mitochondriach, gdzie zachodzi ich β-oksydacja do acetylo-CoA, a następnie tworzenie ATP. Lek wspomaga usuwanie metabolitów i substancji toksycznych z cytoplazmy kardiomiocytów, poprawia procesy metaboliczne w mięśniu sercowym, przyspiesza wzrost i naprawę uszkodzonych komórek serca. Lewokarnityna działa kardioprotekcyjnie, pomaga zmniejszyć niedokrwienie mięśnia sercowego i ograniczyć obszar jego uszkodzenia, stymuluje odporność komórkową.

Tak więc Azevedo i wsp. (2005) przeprowadzili szeroko zakrojone badanie stosowania lewokarnityny w dawce 100 mg/kg/dobę w idiopatycznej kardiomiopatii rozstrzeniowej u dzieci. Uzyskane wyniki wykazały znaczną poprawę parametrów echokardiograficznych kurczliwości lewej komory oraz zmniejszenie objawów klinicznych choroby [43].

Jedna kapsułka leku Cardilex zawiera 280 mg lewokarnityny. Takie dawki działają zapobiegawczo na uszkodzenia serca w różnych procesach patologicznych i są często stosowane w medycynie sportowej w celu poprawy tolerancji wysiłku fizycznego.

Koenzym Q-10 ma ogromne znaczenie w zaopatrzeniu energetycznym organizmu. Jest nośnikiem elektronów w łańcuchu oddechowym mitochondriów, biorąc udział w procesach fosforylacji oksydacyjnej i syntezie ATP. Koenzym Q10 jest jedynym przeciwutleniaczem rozpuszczalnym w tłuszczach, który jest syntetyzowany w organizmie człowieka i może ulegać regeneracji pod wpływem układów enzymatycznych organizmu, podczas gdy inne przeciwutleniacze ulegają nieodwracalnemu utlenieniu [7, 59]. Jako przeciwutleniacz koenzym Q10 przewyższa wszystkie inne naturalne przeciwutleniacze i dlatego jest uważany za najbardziej obiecujący do zastosowania w praktyce klinicznej.

Realizacja antyoksydacyjnej i koenzymatycznej funkcji koenzymu Q10 warunkuje ważną, a czasem kluczową wartość: we wzroście kurczliwości mięśnia sercowego i mięśni poprzecznie prążkowanych; poprawiające przepływ krwi w mięśniu sercowym, zwiększające tolerancję na wysiłek fizyczny, w tym u pacjentów kardiologicznych; stymulacja procesów energetycznego spalania tłuszczów; wzbogacenie tkanki tłuszczowej w tlen, co zapewnia skuteczną redukcję masy ciała w przypadku otyłości; normalizacja składu lipidów we krwi; regulacja poziomu glukozy i poprawa właściwości reologicznych krwi; stymulacja procesów krwiotwórczych; immunomodulacja, apoptoza i spowolnienie procesów starzenia. Ponadto koenzym Q10 ma działanie antyarytmiczne, hipotensyjne i przeciwmiażdżycowe; działanie onko- i hepatoprotekcyjne. Aby uzyskać efekt terapeutyczny, dorośli muszą przyjmować około 100 mg koenzymu dziennie. Mniejsze dawki (jedna kapsułka Cardilex zawiera 14 mg koenzymu Q10) działają zapobiegawczo.

Koenzym Q10 syntetyzowany jest w organizmie człowieka z aminokwasu tyrozyny przy udziale witamin z grupy B, C, kwasu foliowego i pantotenowego oraz szeregu pierwiastków śladowych [18]. Jest to złożony proces regulowany przez kilka układów enzymatycznych. Przy niedoborze witamin i mikroelementów, naruszeniu regulacyjnych układów enzymatycznych, nawet przy braku jakiejkolwiek patologii, biosynteza endogennego koenzymu nie zaspokaja potrzeb organizmu. Największa ilość koenzymu znajduje się w mitochondriach komórek serca, wątroby, nerek i trzustki. Ten problem jest szczególnie istotny u dzieci. Liczne badania potwierdzają powszechny niedobór większości witamin, minerałów, niezbędnych pierwiastków śladowych i błonnika pokarmowego. Należy wziąć pod uwagę, że spożycie koenzymu Q10 stopniowo wzrasta wraz ze stresem fizycznym i emocjonalnym, przy częstych chorobach układu oddechowego u dzieci i przewlekłym stresie.

U pacjentów z wysokim stężeniem cholesterolu występuje tendencja do obniżania poziomu koenzymu Q10 w porównaniu ze zdrowymi osobami w tym samym wieku [7].

Poziom koenzymu Q10 jest istotnie obniżony u pacjentów z niewydolnością serca i koreluje z ciężkością niewydolności serca [61]. Wzbogacenie w koenzym Q10 różnych leków farmakologicznych poprawia zaburzoną czynność serca i przebieg kliniczny niewydolności serca [47].

Randomizowane, kontrolowane badanie Q-SYMBIO z 2014 r. wykazało zmniejszenie częstości występowania poważnych niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych dzięki koenzymowi Q10 [55, 59].

Dane dotyczące wpływu koenzymu Q10 na ciśnienie krwi są sprzeczne. Istnieją doniesienia zarówno o braku istotnego obniżenia ciśnienia krwi na tle przyjmowania leku [46], jak io jego działaniu hipotensyjnym [7]. Badano różne sposoby wykorzystania koenzymu Q10 w nadciśnieniu tętniczym - od 30 do 150 mg na dobę. Najczęściej przepisywany jest w dawce 60–120 mg w 1–3 dawkach dziennie przez długi czas (co najmniej 8 tygodni) [7].

Skojarzone stosowanie lewokarnityny i koenzymu Q10 u dzieci w wieku 12-16 lat z zespołem przewlekłego zmęczenia na tle wypadania zastawki mitralnej wykazało dobre wyniki leczenia [5].

Tauryna dostaje się do organizmu z pożywieniem i jest syntetyzowana z metioniny i cysteiny, głównie w wątrobie. Wykazano, że zwiększone spożycie tauryny jest odwrotnie skorelowane z częstością występowania choroby niedokrwiennej serca [32].

Hepato- i kardioprotekcyjne działanie tauryny wykazano u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca i cukrzycą. Odnotowano dodatkowe hipoglikemiczne, hipolipemizujące właściwości tauryny, pozytywny wpływ na insulinooporność [32, 39]. Ustalono, że tauryna hamuje rozwój insulinooporności, gromadzenie się tłuszczu trzewnego i przyrost masy ciała. Ujawnione właściwości farmakologiczne tauryny wskazują na perspektywy jej wykorzystania w celu profilaktyki i leczenia patologii sercowo-naczyniowych w zespole metabolicznym [15].

Stosowanie tauryny w połączeniu z witaminą B6 pomaga ograniczyć neurotoksyczne i hepatotoksyczne działanie niektórych leków [19, 29].

Stwierdzono pozytywne właściwości ochronne śródbłonka tauryny w ramach terapii skojarzonej przewlekłej niewydolności serca [35]. Zaobserwowano statystycznie istotny efekt hipolipidemiczny wraz ze zmniejszeniem ciężkości niewydolności serca mierzonej za pomocą Nt-proBNP [38].

W eksperymencie wykazano antyarytmiczną skuteczność tauryny w ostrym niedokrwieniu mięśnia sercowego, która przewyższała działanie lidokainy i obsydanu [20].

Szereg danych eksperymentalnych potwierdza neuroprotekcyjne i antyoksydacyjne działanie tauryny [33, 48, 50, 60].

карділекс_для_серця

1 kapsułka preparatu Kardilex zawiera 28 mg tauryny, co przy długotrwałym stosowaniu pozwala w pełni pokryć zapotrzebowanie organizmu na ten aminokwas.

Kompleks witaminowo-mineralny zawierający preparat Kardilex wzmacnia działanie pozostałych składników i poprawia ich przyswajanie przez organizm. Tak więc jedna kapsułka Cardilex wraz z lewoargininą, lewokarnityną, koenzymem Q10 i tauryną zawiera profilaktyczne dawki najważniejszych witamin (witamina B5 – 10,5 mg, witamina PP – 7 mg, witamina B6 – 0,98 mg, witamina C – 7 mg) ) , a także magnez - 35 mg.

Kwas nikotynowy (witamina PP) – odgrywa ważną rolę w produkcji energii. Witamina ta jest niezbędna do prawidłowego procesu metabolizmu aminokwasów, bierze udział w ponad 50 reakcjach metabolizmu tłuszczów i węglowodanów, działa przeciwzapalnie, normalizuje pracę wątroby, rozszerza naczynia włosowate, ma zdolność obniżania poziomu cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Kwas nikotynowy wchodzi w skład enzymów regulujących procesy redoks. W dawkach zawartych w leku Kardilex nie wykazuje skutków ubocznych dotyczących rozszerzania naczyń krwionośnych skóry i uczucia gorąca.

Aktywny wpływ witaminy PP na procesy metaboliczne spowodowany jest włączeniem jej w skład dinukleotydu niacynamidoadeninowego (NAD) i fosforanu dinukleotydu niacynamidoadeninowego (NADP), które są kofaktorami wielu enzymów. W szczególności niacynamid wchodzi w skład kodohydraz, które są nośnikami wodoru do enzymów flawoproteinowych, a tym samym reguluje procesy redoks w organizmie.

Witamina B5 (kwas pantotenowy) w organizmie zamienia się w pantetynę, która wchodzi w skład koenzymu A, który odgrywa ważną rolę w procesach utleniania i fosforylacji. Witamina B5 jest niezbędna do metabolizmu tłuszczów, węglowodanów, aminokwasów, syntezy niezbędnych kwasów tłuszczowych, cholesterolu, histaminy, acetylocholiny, hemoglobiny. Ważną właściwością witaminy B5 jest jej zdolność do stymulacji produkcji glukokortykoidów przez nadnercza, co korzystnie wpływa na przebieg artretyzmu i chorób alergicznych w przypadku włączenia tego leku do schematu leczenia.

Witamina C jest silnym przeciwutleniaczem. Odgrywa ważną rolę w regulacji procesów redoks, uczestniczy w syntezie kolagenu i prokolagenu, wymianie kwasu foliowego i żelaza, a także w syntezie hormonów steroidowych i katecholamin. Kwas askorbinowy reguluje również krzepnięcie krwi, normalizuje przepuszczalność naczyń włosowatych, która jest niezbędna do hematopoezy, działa przeciwzapalnie i przeciwalergicznie.

Witamina C chroni organizm przed skutkami stresu. W końcu nadnercza, które są aktywnie zaangażowane w reakcję na stres, zawierają więcej askorbinianu niż jakikolwiek inny narząd. Witamina C pomaga w produkcji hormonów stresu oraz chroni organizm przed toksynami powstającymi w procesie ich metabolizmu. Wzmacnia procesy naprawcze, zwiększa odporność na infekcje. Istnieje wiele teoretycznych i eksperymentalnych przesłanek do stosowania witaminy C w profilaktyce raka.

Witamina C poprawia zdolność organizmu do wchłaniania wapnia i żelaza, usuwania toksycznej miedzi, ołowiu i rtęci. Co ważne, w obecności odpowiedniej ilości witaminy C znacznie wzrasta stabilność witamin B1, B2, A, E, kwasu pantotenowego i foliowego. Witamina C zapobiega utlenianiu cholesterolu lipoprotein o małej gęstości, a tym samym zapobiega odkładaniu się utlenionych form cholesterolu w ścianie naczynia.

Witamina B6 to grupa związków (pirydoksyna, pirydoksal, pirydoksamina, fosforan pirydoksalu), które biorą udział w metabolizmie pierwiastków śladowych, syntezie neuroprzekaźników (serotoniny, dopaminy, adrenaliny, noradrenaliny, GABA), histaminy, syntezie lipidów, glukoneogenezie.

Pirydoksyna pełni przede wszystkim funkcję stymulującą przemianę materii w organizmie i jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Witamina B6 poprawia wykorzystanie nienasyconych kwasów tłuszczowych, stymuluje hematopoezę, a także zapewnia procesy dekarboksylacji, peraminacji i deaminacji aminokwasów. W organizmie kobiety witamina B6 odgrywa ważną rolę w utrzymaniu równowagi hormonów płciowych. Dawki terapeutyczne witaminy B6 do podawania doustnego osobom dorosłym to 0,02-0,03 g 1-2 razy dziennie przez 1-2 miesiące. U dzieci dawki są mniejsze.

Włączenie witamin z grupy B do kompleksowego leczenia niedociśnienia tętniczego u dzieci pozwala na znaczną poprawę stanu ogólnego pacjentów oraz stabilizację ciśnienia tętniczego w granicach normy [27].

Wyciąg z głogu zawiera aminy (cholinę, acetylocholinę), beta-karoten, hiperozyd, witaminę K, antocyjany, cukry, kwercetynę, sterole, flawonoidy, kwas askorbinowy, pektyny, sorbitol, pierwiastki śladowe Cu, Fe, Zn, Mo, Mg, Co. Ekstrakt z owoców głogu poprawia ukrwienie naczyń wieńcowych serca i naczyń mózgowych, zwiększa wrażliwość mięśnia sercowego na glikozydy nasercowe, nieznacznie zwiększa skurcz mięśnia sercowego i zmniejsza pobudliwość tego ostatniego.

Preparaty z głogu mają umiarkowane działanie kardiotoniczne i uspokajające, mają właściwości przeciwskurczowe i hipotensyjne, normalizują wskaźniki krzepliwości krwi.

W badaniach eksperymentalnych na zwierzętach wykazano neurotropowe i moczopędne działanie ekstraktu z owoców głogu [21].

Preparaty na bazie głogu zalecane są w subklinicznej i początkowej fazie klinicznej chorób układu krążenia [30].

Magnez pełni wielopłaszczyznową rolę w organizmie człowieka. Jest niezbędna do prawidłowego przebiegu wielu reakcji biochemicznych i procesów fizjologicznych, które dostarczają energii i funkcji różnych narządów. W szczególności magnez jako kofaktor uczestniczy w glikolizie i hydrolitycznym rozszczepianiu ATP. Do 80-90% wewnątrzkomórkowego magnezu znajduje się w kompleksie z ATP. Będąc w kompleksach z ATP, jony magnezu zapewniają uwalnianie energii poprzez działanie ATPaz magnezozależnych i są niezbędne do wszystkich procesów energetycznych w organizmie. Jako kofaktor kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej, jony magnezu zapewniają przepływ produktów glikolizy do cyklu Krebsa i zapobiegają gromadzeniu się mleczanu. Ponadto magnez bierze czynny udział w procesach anabolicznych: syntezie i rozpadzie kwasów nukleinowych, syntezie białek, kwasów tłuszczowych i lipidów.

Magnez reguluje stan błony komórkowej, przezbłonowy transfer jonów wapnia i sodu, kontroluje procesy wymiany w kardiomiocytach. Udział magnezu jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

Ustalono mechanizmy udziału magnezu w tworzeniu tkanki kostnej. Tym samym magnez przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu wapnia w tkance kostnej, przyczynia się do jego ciągłej odnowy w kości oraz zapobiega utracie wapnia. Udowodniono, że długotrwały niedobór magnezu, zwłaszcza w połączeniu z hipodynamią i niedoborem wapnia, jest jednym z warunków powstawania skolioz i osteochondrozy kręgosłupa.

Magnez jest jednym z głównych pierwiastków utrzymujących równowagę procesów pobudzająco-hamujących [11]. Uważany jest za jeden ze składników systemu ograniczania stresu organizmu, ponieważ wszystkie jego działania mają na celu redukcję przejawów stresu i normalizację procesów adaptacyjnych [1, 2, 24]. Udowodniono, że magnez bierze czynny udział w syntezie melatoniny, która nazywana jest centralnym hormonem adaptacyjnym. Złożony mechanizm interakcji między magnezem a melatoniną nie został jeszcze w pełni wyjaśniony, ale wiadomo, że działają one synergistycznie na niektóre funkcje organizmu [8, 28]. Wyniki badań wykazały, że dodanie magnezu do diety zwiększa i harmonizuje produkcję endogennej melatoniny oraz obniża poziom kortyzolu [42], a stosowanie preparatów magnezowych przyczynia się do normalizacji snu nocnego [25, 31].

E.S. Akarachkova wskazuje, że leki zawierające magnez mogą być dobrą alternatywą dla środków uspokajających i anksjolitycznych [3].

W utrzymaniu funkcji mięśnia sercowego magnez jest synergetykiem potasu [13, 14]. W wyniku niedoboru magnezu zwiększa się odkładanie soli wapnia w naczyniach krwionośnych [63].

Niedoborom magnezu w organizmie towarzyszy wzrost poziomu markerów stresu oksydacyjnego. Jednocześnie dochodzi do osłabienia ochrony antyoksydacyjnej. Ponadto rozwój stresu oksydacyjnego obejmuje ogólnoustrojowe reakcje hiperaktywacji stanu zapalnego i dysfunkcji śródbłonka naczyniowego, a także zmiany na poziomie komórkowym, w tym dysfunkcję mitochondriów i powstawanie nadmiaru kwasów tłuszczowych [37].

Udowodniono, że terapia lekami magnezowymi obniża poziom współczulnego i przywraca przywspółczulny wpływ na regulację rytmu serca, przywracając równowagę w autonomicznym układzie nerwowym [2, 3].

Stwierdzono zmniejszenie grubości błony intima-media tętnicy szyjnej po przepisywaniu preparatów magnezu [54], co wskazuje na szerokie perspektywy zastosowania preparatów na bazie magnezu w korekcji dysfunkcji śródbłonka w wielu chorobach.

W eksperymencie potwierdzono, że preparaty magnezu nasilają działanie leków hipotensyjnych, co zwiększa skuteczność złożonej terapii [49].

Ostatnio spośród wszystkich związków magnezu w korygowaniu stanów niedoboru magnezu preferowane są kompleksy z ligandami biologicznymi pochodzenia naturalnego (z pirydoksyną, aminokwasami). Takie leki wykazują najwyższą biodostępność [22].

Szczególnie skuteczne okazało się połączenie magnezu i pirydoksyny, co znalazło odzwierciedlenie w wielu danych literaturowych [2, 10, 11, 17, 25]. Pirydoksyna nie tylko wpływa bezpośrednio na regulację napięcia naczyniowego, ale także ma zdolność nasilenia działania magnezu i poprawy wchłaniania jonów do magnezu w przewodzie pokarmowym [2, 12].

W opublikowanych przez nas pracach [25, 26] wykazano wysoką skuteczność złożonego leku magnezu i pirydoksyny u dzieci z zespołem astenicznym, będącym konsekwencją przewlekłych stanów stresowych. Przyjmowanie u tej kategorii pacjentów złożonego leku magnezowo-pirydoksynowego, prowadzącego do stymulacji programów adaptacyjnych ograniczających stres, jest w stanie normalizować zaburzenia adaptacyjne i zwiększać odporność organizmu na długotrwałe działanie czynników stresowych, poprawiać ogólny poziom zdrowia i jakości życia w ogóle.

Tym samym w ostatnim czasie zgromadzono wiele nowych danych na temat wpływu kluczowych składników odżywczych, takich jak koenzym Q10, lewokarnityna, lewoarginina i tauryna na czynność układu sercowo-naczyniowego i innych układów organizmu, a także nowe dowody na skuteczność Kompleksy witaminowo-mineralne w procesach metabolicznych organizmu Ale istnieje tylko niewielka liczba prac poświęconych łącznemu stosowaniu tych substancji biologicznie czynnych. Tak więc przeszukanie bazy danych przez Wong AP i wsp. w 2016 r. [61] wykazało tylko cztery prace z lat 2000–2015, w których stosowano wiele mikroskładników odżywczych w niewydolności serca.

здорове_серце

Dlatego dalsze poszukiwania skutecznych kombinacji, w tym kompleksów aminokwasowych i witaminowo-mineralnych, do leczenia i zapobiegania chorobom układu krążenia, a także opracowywanie schematów dawkowania i przebiegu ich stosowania, pozostają aktualne. Naszym zdaniem takim lekiem jest Cardilex (nr rejestracji 05.03.02-04/36633 z dnia 14.08.2015).

Zgodnie z instrukcją Kardilex ma właściwości tonizujące; charakteryzuje się znaczną aktywnością antyoksydacyjną; zapobiega lub zmniejsza ryzyko uszkodzenia komórek spowodowanego niedoborem tlenu; normalizuje bilans energetyczny komórek, mięśnia sercowego i organizmu jako całości; przyspiesza metabolizm kwasów tłuszczowych, zapobiega peroksydacji lipidów o małej gęstości, ma właściwości anaboliczne; zmniejsza szkodliwe działanie radio i chemioterapii, sprzyja rozrzedzeniu krwi.

Kardilex może być skuteczny jako naturalny tonik energetyczny; w kompleksowej profilaktyce chorób układu krążenia: choroby niedokrwiennej serca, arytmii, kardiomiopatii i innych chorób, a także w miażdżycy, nadciśnieniu tętniczym i dystrofii mięśniowej; w kompleksowej terapii w okresie rehabilitacji po ciężkich chorobach; jako środek zapobiegawczy zapobiegający wyczerpaniu w przypadku nadmiernego stresu fizycznego i psychicznego oraz przebywania w niesprzyjających warunkach środowiskowych; w celu normalizacji przemiany materii, redukcji złogów tłuszczu, wzmocnienia tkanki mięśniowej, w okresie rehabilitacji po radio i chemioterapii; jako tonik.

Literatura

 1. Акарачкова Е. С. Алгоритм диагностики, лечения и профилактики стресса и стресс-связанных расстройств у детей и подростков / Е. С. Акарачкова, С. В. Вершинина, О. В. Котова, И. В. Рябоконь // Вопросы практической педиатрии. - 2014.- №6.-С.24-31.
 2. Акарачкова Е. С. Основы терапии и профилактики стресса и его последствий у детей и подростков / Е. С. Акарачкова, С. В. Вершинина, О. В. Котова, И. В. Рябоконь //Вопросы современной педиатрии. - 2013. - № 3. - С. 38-44.
 3. Акарачкова Е. С. Роль магния в процессах нейропротекции и нейропластичности / Е. С. Акарачкова, С. В. Вершинина // Журнал неврологии и психиатрии им.С.С.Корсакова. - 2013. - № 2. - С. 80-83.
 4. Алмакаева Л. Г. Аргинин и его применение в медицине и фармации / Л.Г. Алмакаева, Е.В. Литвинова // Ліки України. – 2011. - №1 (5). - С.23-26.
 5. Баедилова М.Т.Энерготропная терапия при синдроме хронической усталости / М. Т. БаедиловаС.Е. Лебедькова, О.Ю. Трусова, В.В.Суменко// Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2015.- № 2.-С.100-103.
 6. Балыкова Л.А. Элькар в детской спортивной практике /Л.А. Балыкова, С.А.Ивянский, А.Н.Урзяева [и др.] //Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2013. - №5. – С. 45-48.
 7. Барна О. М. Можливості коензиму Q10 в кардіологічній практиці: від корекції окислювального стресу до кардіологічного континууму / О. М.Барна // Ліки України. - 2013. - №6 (172). – С.19-35.
 8. Бурчинский С. Г.Мелатонин и его возможности в неврологической практике /С.Г.Бурчинский//Український вісник психоневрології. – 2013. – Т.21, Вип. 1 (74). - С.112-117.
 9. Граник В. Г. Метаболизм L-аргинина / В. Г. Граник // Хим-фарм. журн. – 2003. – №3. – С. 3–20.
 10. Громова О. А. Дефицит магния как проблема современного питания у детей и подростков / О. А. Громова // Педиатрическая фармакология. - 2014. - № 1. - С. 20-30.
 11. Громова О.А. Дефицит магния как проблема стресса и дезадаптации у детей /О.А. Громова, Л.Э.Федотова, А.Г.Калачева [и др.] //Педиатрия. - 2013. - №5. - С.110-121.
 12. Громова О. А. Диагностика дефицита магния. Концентрации магния в биосубстратах в норме и при различной патологии / О. А. Громова, А. Г. Калачева, И. Ю. Торшин [и др.] // Кардиология. - 2014. - № 10. - С. 63-71.
 13. Громова О. А. Калийсберегающие свойства магния / О. А. Громова, А. Г. Калачева, И. Ю. Торшин [и др.] // Кардиология. - 2013. - № 10. - С. 38-48.
 14. Громова О. А. О синергизме калия и магния в поддержании функции миокарда / Ю. А. Громова, И. Ю. Торшин, А. Г. Калачева, Т. Р. Гришина // Кардиология. - 2016. - № 3. - С. 73-80.
 15. Звягина Т.С.Влияние таурина на биоэнергетические процессы митохондрий сердца крыс с синдромом инсулинорезистентности / Т. С. ЗвягинаН.И. Горбенко,А.Ю. Бориков //Патологическая физиология и экспериментальная терапия. -2016.- № 2.-С.57-62.
 16. Зорій І. А. Ефективність застосування єль-аргініну в комплексному лікуванні дистальної симетричної полінейропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу / І.А. Зорій // Клінічна та експериментальна патологія. – 2014. – Т. 13, №1 (47). – С.34-38.
 17. Каркашадзе Г. А. Дефицит магния в детской неврологии: что нужно знать педиатру? / Г. А. Каркашадзе, Л. С. Намазова-Баранова, А. М. Мамедьяров [и др.] // Вопросы современной педиатрии. - 2014. - №5. - С. 17-25.
 18. Ключников С.О.Коэнзим Q10. Перспективы клинического применения / С.О.Ключников // Consiliummedicum/ Педиатрия. - 2014.- № 3.-С.84-88.
 19. Королева М.В.Клиническая эффективность таурина при лечении поражения печени, вызванного гепатотоксическим действием противотуберкулезной терапииМ. В. Королев // Клиническая фармакология и терапія. - 2015.- № 5.-С.66-68.
 20. Крылова И.Б.Антиаритмическая активность таурепара при ишемическом и реперфузионном повреждении миокарда / И.Б. Крылова, В.В. Бульон, Е.Н. Селина [и др.] //Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. - 2015.- № 8.-С.192-195.
 21. Куркин В.А.Диуретическая и антидепрессивная активность густого экстракта из плодов боярышника кроваво-красного / В.А. Куркин,А.В. Куркина, Е.Н. Зайцева [и др. ]// Бюллетень сибирской медицины. - 2015.- № 3.-С.18-22.
 22. Майданник В. Г. Клініко-патогенетична характеристика вегетативних дисфункцій та їх лікування у дітей: навчальний посібник / В.Г. Майданник, О.І. Сміян, Т.П. Бинда, Н.О. Савельєва-Кулик; за ред. В.Г. Майданника. – Суми: Сумський державний університет, 2013. – 173 с.
 23. Марушко Ю. В. Вміст N-термінального мозкового натрійуретичного пептиду і толерантність до фізичного навантаження у дітей із вторинними кардіоміопатіями та корекція виявлених змін препаратом «Агвантар»/ Ю.В. Марушко, Т.В. Гищак, О.В. Хоміч // Современная педиатрия. - 2015. - №2(66). – С.62-66.
 24. Марушко Ю. В. Системні механізми адаптації. Стрес у дітей: монографія / Ю. В. Марушко, Т. В. Гищак // Київ-Хмельницький: приватна друкарня ФО-П Сторожук О.В., 2014. – 140 с.
 25. Марушко Ю.В. Ефективність застосування Магне-В6 при астенічному синдромі і порушеннях нічного сну у дітей / Ю.В. Марушко, Т.В. Гищак //Современная педиатрия. – 2013. - №6(53). – С. 37-44.
 26. Марушко Ю.В. Корекція дефіциту магнію у дітей та підлітків з астенічним синдромом /Ю.В.Марушко, Т.В.Гищак //Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією: материали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 28 березня 2013. – С. 20-22.
 27. Марушко Ю.В. Роль вітамінів групи В у складі лікувальних препаратів при первинній артеріальній гіпотензії /Ю.В.Марушко, О.В.Хомич, Т.В.Гищак // Ліки України. – 2015. - №9-10 (195-296). – С.15-19.
 28. Марушко Ю.В. Патогенетична роль порушення обміну магнію і мелатоніну в розвитку первинної артеріальної гіпертензії у дітей / Ю.В.Марушко, Т.В.Гищак, А.С.Злобинець // Матеріали науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю. 21 березня 2014 р. м.Харків. - С.140-141.
 29. Можокина Г.Н.Экспериментальное обоснование применения таурина для профилактики нейротоксических реакций, вызванных изониазидом / Г.Н. Можокина, Н.А. Елистратова //Антибиотики и химиотерапия. - 2016.- № 3-4.-С.19-22.
 30. Морозова Л.В.Лекарственные средства природного происхождения в кардиологии / Л. В. Морозова //Фармация. - 2014.- № 7.-С.39-40.
 31. Немкова С. А. Комплексная диагностика и коррекция нарушений сна у детей / С.А.Немкова, О.И.Маслова, Н.Н.Заваденко [и др.] // Педиатрическая фармакология. - 2015. - №2. - С. 180-189.
 32. Нечаева Г.И.Эффективность и переносимость таурина у пациентов с сахарным діабетом / Г.И. Нечаева, И.В. Друк, Е.А. Ряполова // Поликлиника. -2015.- №№ 1(2).-С.58-62.
 33. Овсепян Л.М.Влияние таурина на окислительные процессы при отеке головного мозга / Л.М. Овсепян, Г.В. Захарян, М.М. Мелконян, А.В.Захарян// Журнал неврологии и психиатрии им.С.С.Корсакова. - 2015.- № 5.-С.64-67.
 34. Орлова Н. В. Применение L-карнитина в комплексном лечении вегетососудистой дистонии гипотензивного типа у детей и подростков /Н.В.Орлова, О.В.Михайлова, Т.В.Захарова // Вопросы современной педиатрии. – 2011. – Т.10, № 2. - С.11-15.
 35. Покровская Е.М.Новые возможности лечения пациентов с сердечной недостаточностью вследствие постинфарктного кардиосклерозаЕ.М. Покровская, Н.А. Волов, И.С. Васильева [и др. ] // Поликлиника. - 2014.- № 3(2).-С.13-16.
 36. Саидова В. Т. Диагностическое значение натрийуретических пептидов в педиатрии /В.Т.Саидова //Казанский мед. ж.— 2013. — Т. 94. — №3. — С.350-354.
 37. Спасов А. А. Функциональные резервы сердца в условиях алиментарного дефицита магния / А. А. Спасов, М. В. Харитонова, И. Н. Иежица [и др.] // Кардиология. - 2012. - №10. - С. 39-44.
 38. Стаценко М.Е.Эндотелиопротекторные свойства таурина у больных с хронической сердечной недостаточностью и сахарным диабетом 2 типаМ.Е. Стаценко, С.В. Туркина, Н.Н. Шилина, А.А. Винникова // Кардиоваскулярная терапия и профілактика. - 2016.- № 2.-С.38-44.
 39. Стаценко М.Е.Поражение печени у больных с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза и сахарным диабетом типа 2 - коварный тандем: возможности дополнительной органопротективной терапии / М.Е. Стаценко, С. В. Туркина, Н. Н. Шилина //Consiliummedicum. - 2016. - № 5. - С. 103-109.
 40. Степанов Ю. М. Аргинин в медицинской практике (Обзор литературы) / Ю. М.Степанов, И. Н.Кононов, А. И.Журбина, А. Ю. Филиппова // Сучас. гастроентерологія. – 2005. – №4. – С. 121–127.
 41. Шугалей В. С.Регуляция аргинином активности цитохрома Р450 и перекисного окисления липидов в печени и семенниках крыс при гипоксии / В. С.Шугалей, А. А. Ананян // Вопр. мед. хим. – 1991. – №4. – С. 51–54.
 42. Abbasi B. The effect of magnesium supplementation on primary insomnia in elderly: A double-blind placebo-controlled clinical trial / B. Abbasi // J Res Med Sci. - 2012 - №17 (12) – Р. 1161-1169.
 43. Azevedo V. M. The role of L-carnitine in nutritional status and echocardiographic parameters in idiopathic dilated cardiomyopathy in children / Azevedo V.M. et al. // J Pediatr (Rio J). – 2005. – Vol. 81(5). – P. 368-372.
 44. Bode-Bоger S. M. Effect of L-arginine supplementation on NO production in man / S. M. Bode-Bоger // European Journal of Clinical Pharmacology – 2006 – V. 62, Supplement 13 – P. 91–99.
 45. Bоger R. H. The Pharmacodynamics of L-Arginine / R. H. Bоger // J. Nutr. 2007. – V. 137 – P. 1650–1655.
 46. Ho M.J.Blood pressure lowering efficacy ofcoenzyme Q10for primary hypertension / M. J. Ho,E. C. Li,J. M. Wright //Cochrane Database Syst Rev. – 2016. - № 3. – Р. 3:CD007435.
 47. Jankowski J. Coenzyme Q10- A new player in the treatment of heart failure? / J. Jankowski,K. Korzeniowska,A. Cieślewicz,A. Jabłecka //Pharmacol Rep. – 2016. - № 68(5). – Р. 1015-1019.
 48. Jia N. Taurinepromotes cognitive function in prenatally stressed juvenile rats via activating the Akt-CREB-PGC1α pathway / N. Jia,Q. Sun,Q. Su [et al.] // Redox Biol. – 2016. - V13, №10. – Р. 179-190.
 49. Jin K. Additional antihypertensive effect ofmagnesiumsupplementation with an angiotensin II receptor blocker in hypomagnesemic rats / K. Jin,T. H. Kim,Y. H. Kim,Y. W. Kim // Korean J Intern Med. – 2013. - №28 (2). – Р. 197-205.
 50. Li X. W.[Effect of antepartumtaurinesupplementation in regulating the activity of Rho family factors and promoting the proliferation of neural stem cells in neonatal rats with fetal growth restriction] / X. W. Li,F. Li,J. Liu [et al.] // Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. – 2016. - № 8(11). – Р. 1158-1165.
 51. Luiking Y. C. Arginine de novo and nitric oxide production in disease states / Y. C. Luiking, G.A.T. Have, R.R. Wolfe [et al.] // American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism. - 2012. - V. 303, №10. - Р. E1177-E1189.
 52. McRae M. P. Therapeutic Benefits ofl-Arginine: An UmbrellaReviewof Meta-analyses / M. P. McRae //J Chiropr Med. – 2016. - № 15(3). – Р. 184-189.
 53. Melik Z.L-arginineas dietary supplement for improving microvascular function / Z. Melik,P. Zaletel,T. Virtic,K. Cankar //Clin Hemorheol Microcirc. – 2016. - № 4. – Р. 134-138.
 54. Mortazavi M. Effect ofmagnesiumsupplementation on carotid intima-media thickness and flow-mediated dilatation among hemodialysis patients: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial / M. Mortazavi,F. Moeinzadeh,M. Saadatnia [et al.] // Eur Neurol. – 2013. - № 69 (5). – Р. 309-316.
 55. Mortensen S. AQ-SYMBIOStudy Investigators. The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: results fromQ-SYMBIO: a randomized double-blind trial / S. A. Mortensen,F. Rosenfeldt,A. Kumar [et al.] // JACC Heart Fail. – 2014. - № 2(6). – Р. 641-649.
 56. Patel J. J. When Is It Appropriate to UseArgininein Critical Illness? / J. J. Patel,K. R. Miller,C. Rosenthal,M. D. Rosenthal // Nutr Clin Pract. – 2016. - № 31(4). – Р. 438-444.
 57. Rajapakse N. W.Say NO to Obesity-Related Hypertension: Role of theL-Arginine-Nitric Oxide Pathway / N. W. Rajapakse,G. A. Head,D. M. Kaye // Hypertension. – 2016. - № 67(5). – Р. 813-819.
 58. Rector T. S. Randomized, double-blind, placebo-controlled study of supplemental oral L-arginine in patients with heart failure / T. S.Rector, A. J.Bank, K. A.Mullen, L. K.Tschumperlin // Circulation. – 1997. – V. 18. – P. 1674–1679.
 59. Sharma A. Coenzyme Q10and Heart Failure: A State-of-the-ArtReview / A. Sharma,G. C. Fonarow,J. Butler [et al.] //Circ Heart Fail. – 2016. - № 9(4). – Р. e002639.
 60. Terrill J. R. Levels of inflammation and oxidative stress, and a role fortaurinein dystropathology of the Golden Retriever Muscular Dystrophy dog model for Duchenne Muscular Dystrophy / J. R. Terrill,M. N. Duong,R. Turner [et al.] // Redox Biol. – 2016. – №9. – Р. 276-286.
 61. Wong A. P. Myocardial energetics and the role of micronutrients in heart failure: a criticalreview / A. P. Wong,A. Niedzwiecki,M. Rath //Am J Cardiovasc Dis. – 2016. – V.15, № 6(3). – Р. 81-92.
 62. Yaris N. Serum carnitine levels during the doxorubicin therapy. Its role in cardiotoxicity / N.Yaris, N.Ceviz, T.Coskun [et al.] //J Exl Clin Cancer Res. – 2002. - №21(2). – Р.165–170.
 63. Zaher M. M. Serummagnesiumlevel and vascular stiffness inchildrenwith chronic kidney disease on regular hemodialysis / M. M. Zaher,M. Abdel-Salam,R. Abdel-Salam [et al.] // Saudi J Kidney Dis Transpl. – 2016. - № 27 (2). – Р. 233-240.

Резюме

Профілактичні властивості комплексу амінокислот, вітамінів та біоактивних речовин Карділекс

Ю.В.Марушко, Т.В.Гищак

Карділекс – збалансований комплекс амінокислот, вітамінів і біоактивних речовин, що використовується для покращення діяльності серцево-судинної системи.До складу карділексу входить левокарнітин, левоаргінін, таурин, коензим Q-10, вітамін В5, вітамін РР, вітамін В6, вітамін С, магній та екстракт глоду. Кожен із компонентів препарату має широкий спектр дії в організмі і ключовим компонентом цього спектру є вплив на серцево-судинну систему.

Мета роботи – узагальнити данні літератури щодо властивостей складових Карділексу та можливості його застосування у профілактичній медицині.

Висновки: карділекс може бути ефективним в якості натурального енерготоніка; в комплексній профілактиці серцево-судинних захворювань: ішемічної хвороби серця, аритмії, кардіоміопатії, а також при атеросклерозі, гіпертонії і м’язовій дистрофії; в комплексній терапії в реабілітаційний період після перенесених тяжких захворювань; в якості профілактичного засобу для попередження виснаження при черезмірних фізичних, розумових навантаженнях і при знаходженні в екологічно несприятливих умовах; з метою нормалізації метаболізму, зменшення жирових відкладень, зміцнення м’язових тканин, в період реабілітації після радіо- і хіміотерапії; як загальнозміцнюючий засіб.

Резюме

Профилактические свойства комплекса аминокислот, витаминов и биоактивных веществ Кардилекс

Ю.В.Марушко, Т.В.Гищак

Кардилекс - сбалансированный комплекс аминокислот, витаминов и биоактивных веществ, используется для улучшения деятельности сердечно-сосудистой системи. В состав кардилекса входит левокарнитин, левоаргинин, таурин, коэнзим Q-10, витамин В5, витамин РР, витамин В6, витамин С, магний и экстракт боярышника. Каждый из компонентов препарата имеет широкий спектр действия в организме и ключевым компонентом этого спектра является влияние на сердечно-сосудистую систему.

Цель работы - обобщить данные литературы о свойствах составляющих Кардилекса и возможностях его применения в профилактической медицине.

Выводы: кардилекс может быть эффективным в качестве натурального энерготоника; в комплексной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний: ишемической болезни сердца, аритмии, кардиомиопатии, а также при атеросклерозе, гипертонии и мышечной дистрофии; в комплексной терапии в реабилитационный период после перенесенных тяжелых заболеваний; в качестве профилактического средства для предупреждения истощения при чрезмерных физических, умственных нагрузках и при нахождении в экологически неблагоприятных условиях; с целью нормализации метаболизма, уменьшения жировых отложений, укрепления мышечных тканей, в период реабилитации после радио- и химиотерапии; как общеукрепляющее средство.

Summary

Preventive properties of complex aminoacids, vitamins and bioactive substances Kardileks

Yu.V.Marushko, T.V.Hyschak

Kardileks - balanced complex of aminoacids, vitamins and bioactive substances used to improve the cardiovascular system.Kardileks contains levokarnityn, levoarhinin, taurine, coenzyme Q-10, vitamin B5, vitamin PP, vitamin B6, vitamin C, magnesium and hawthorn extract. Each of the components has a broad spectrum of action in the body and a key component of the spectrum is the effect on the cardiovascular system.

Purpose - to summarize the literature data on the properties of the Kardileks components and its possible application in preventive medicine.

Conclusions: kardileks can be effective as a natural reducing energy product; in the overall prevention of cardiovascular diseases: ischemic heart disease, arrhythmias, cardiomyopathy, as well as atherosclerosis, hypertension and muscular dystrophy; in a rehabilitation period after suffering serious diseases; as a prophylactic to prevent exhaustion at physical and mental stress while in environmentally adverse conditions; to normalize metabolism, reduce body fat, strengthen muscle tissue, during rehabilitation after radio- and chemotherapy; as a fortifying agent.